HEM
VERKSAMHETSPLAN
PLANERING
VARDAGSRUTINER
INSKOLNING
LIKA BEHANDLINGSPLAN
KONTAKT
LÄNKAR

När ett barn börjar hos mig sköter jag som pedagog
inskolningen. Den brukar ta två veckor, men kan i vissa
fall ta längre tid. Det är beroende på barnet och det är
viktigt att vi tillsammans gör en perfekt inskolning.

Inskolningen börjar med ett kort besök och fortsätter
sedan med ett par timmar på förmiddagen. Successivt
förlänger vi vistelsetiden till att tomfatta den tid barnet
ska ha i fortsättningen. Det är mycket att vänja sig vid.
Många barn och nya rutiner.
Tillsammans med föräldrarna gör vi ett schema för
inskolningen. Under inskolningen är det viktigt att föräldrar och dagbarnvårdare tar sig tid för samtal
om barnet. Som förälder är man expert på sitt barn
och jag behöver veta så mycket som möjligt för att
göra barnets dag hos mig så bra som möjligt.

Jag behöver veta vad barnet tycker om och inte,
vad det brukar vara rädd för och annan viktig information som gör det lättare att se till barnets
behov.

Efter inskolningen är det viktigt att vi träffas i uppföljningssamtal och talar om hur det känns och
hur det går, och jag får chansen att fråga och ta
upp det jag vill veta mer om.

- Kärlek, trygghet, lek och utveckling.


Familjedaghemmet Glada Krokodilen | Angelica Franzén | Mob
070-733 65 58 | Mail angelica.franzen@hotmail.com | Webb www.gladakrokodilen.se


Copyright © 2017. Familjedaghemmet Glada Krokodilen. All Rights Reserved.
WEBBDESIGN