HEM
VERKSAMHETSPLAN
PLANERING
VARDAGSRUTINER
INSKOLNING
LIKA BEHANDLINGSPLAN
KONTAKT
LÄNKAR


Bra och intressanta länkar att ta del av

FNs Barnkonvention
FNs konvention om barnets rättigheter

UNICEF Sveriges blogg
Förskolans stora barngrupper riskerar öka socialt utanförskap


Skolinspektionenlinspektionen

Förskolans pedagogiska uppdrag

Privatafamiljedaghem
Allt som rör privata familjedaghem


 
- Kärlek, trygghet, lek och utveckling.


Familjedaghemmet Glada Krokodilen | Angelica Franzén | Mob
070-733 65 58 | Mail angelica.franzen@hotmail.com | Webb www.gladakrokodilen.se


Copyright © 2017. Familjedaghemmet Glada Krokodilen. All Rights Reserved.
WEBBDESIGN