HEM
VERKSAMHETSPLAN
PLANERING
VARDAGSRUTINER
INSKOLNING
LIKA BEHANDLINGSPLAN
KONTAKT
LÄNKAR


Som förälder lämnar man det värdefullaste man har, det man älskar mest i världen till mig som dagbarnvårdare. Och min uppgift är att med all min förmåga och kunskap ta hand om barnet, så att föräldrarna kan vara på sitt arbete utan att känna oro och skuld.
Jag behöver ett nära samarbete med barnens föräldrar och en tillit till varandra för att
på bästa sätt kunna tillvarata barnens behov.

Välkommen till mig och familjedaghemmet
Glada Krokodilen i Hässelby
Vi har öppet från 06:30- 18:30
/Angelica


- Kärlek, trygghet, lek och utveckling.


Familjedaghemmet Glada Krokodilen | Angelica Franzén | Mob
070-733 65 58 | Mail angelica.franzen@hotmail.com | Webb www.gladakrokodilen.se


Copyright © 2017. Familjedaghemmet Glada Krokodilen. All Rights Reserved.
WEBBDESIGN