HEM
VERKSAMHETSPLAN
PLANERING
VARDAGSRUTINER
INSKOLNING
LIKA BEHANDLINGSPLAN
KONTAKT
LÄNKAR


Dagen hos mig är uppbyggd kring rutiner. Min målsättning med vardagsrutinerna är
att barnen genom arbete, lek och samtal kring de olika händelserna, så som matlagning,
måltider, påklädning och lek och spel lär sig ta ansvar för sig själva, bli delaktiga i verk-
samheten och tränar sin kropps- och rumsuppfattning. Barnets självförtroende stärks av
att på en väl anpassad nivå kunna ta ansvar och av att känna sin roll i det som händer omkring dem.

Måltider

Frukost serveras mellan 07.30-08.00.
Lunch äter vi mellan 11.30-12.00 och
mellanmål serveras runt 14.30.

Jag vill skapa en positiv samvaro kring måltid-
erna där vi kan äta i lugn och ro och samtal med varandra. Jag låter barnen, för att träna sin självständighet och sina begrepp i möjligaste mån
ta mat och att äta själva. För att måltiden ska
vara lugn ser jag helst att barnen inte blir hämtade
eller lämnade under måtiderna - på det sätt kan vi
undvika den känsla av uppbrott som det lätt skapar
i grupperna.

Jag strävar efter att ge barnen en positiv in-
ställning till maten och matsituationen, få goda matvanor och en näringsriktig och allsidig kost.
Och god förstås! Jag försöker motivera barnen
att smaka av allt. Att äta ska vara en glädje. Måltiderna ger både motorisk och begrepps-
träning och en trevlig samvaro.


Av- och påklädning

Dessa situatione
r ger fin motorisk träning, stärker kroppsuppfattningen och övar begrepp som färger, antal, benämning för kläder och kroppsdelar.

Av- och påklädningen får ta den tid som behövs och alla barn får i möjligaste mån klä sig själva,
med hjälp och guidning av mig som pedagog.

Utevistelse

Vi är ute på förmiddagarna och oftast även på
eftermiddagarna. Genom den dagliga utevistelsen
vill jag förutom frisk luft, ge barnen möjlighet att

få utlopp för sin rörelseenergi, uppleva naturen
genom lek och samvaro med varandra.

Jag ser att gruppen ständigt finner nya möjligheter
med skog och ängar och deras lekar utvecklas
ständigt. Både av gruppens egen kraft och med
stöd av oss vuxna som övervakar och går in och
leker, leder och stödjer barnen när så behövs.

Vi går ofta ut i skogen där vi letar saker, tittar
på djur och spår och grillar korv och leker lekar.Vilan

Vi har en vilostund varje dag då de barn som
behöver sova gör det och de större barnen får
lyssna på en saga, se en film och ta det lugnt.
Det är betydligt mer tröttande för barnen att
vistas hos dagbarnvårdare, i en barngrupp,
än vad det är att vara hemma med föräldrarna.

- Kärlek, trygghet, lek och utveckling.


Familjedaghemmet Glada Krokodilen | Angelica Franzén | Mob
070-733 65 58 | Mail angelica.franzen@hotmail.com | Webb www.gladakrokodilen.se


Copyright © 2017. Familjedaghemmet Glada Krokodilen. All Rights Reserved.
WEBBDESIGN